Aluminijski brisoleji

Kombinacijom aluminijskih lamela sa nosačima formiraju se brisoleji kao učinkovita toplotna zaštita svijetlih otvora fasada i objekata. Brisoleji osiguravaju ravnomjernu raspodjelu sunčeve svijetlosti u prostorijama i sprječavaju akumulaciju topline. Lamele se mogu postaviti pod raznim kutovima (standardno 25º, 30º i 45º) dok nosači lamela mogu biti postavljeni vertikalno i horizontalno.

Mogu biti fiksni ili pokretni, pokretni su smješteni u aluminijskom okviru,a i moguće je pokretanje i pomoću elektromotora. Aluminijske lamele mogu biti različite širine, različitog razmaka između pojedine lamele i mogu biti postavljene horizontalno.

Lamele se najčešće izrađuju kao fiksne. Najčešće se ugrađuju na industrijske i poslovne objekte, ali isto tako izvrsno se uklapaju u stambene objekte modernog dizajna. Uglavnom, žaluzine kombiniramo sa prozorima i balkonskim vratima,dok se brisoleji koriste za zaštitu od sunca na većim površinama ,pa čak i čitavih dijelova fasada objekata.

Brisoleji su svojom konstrukcijom slični žaluzinama.

Svi dijelovi su izrađeni od aluminija, mogu biti eloksirani ili plastificirani po želji iz RAL karte.

Pored zaštite od sunca predstavljaju i veoma privlačan estetski element oblikovanja fasada, terasa i drugih prostora. Brisoleji se uglavnom pričvršćuju fiksno na fasadu. Kreiraju dobru atmosferu unutar prostora a spoljašnjem dijelu objekta daju moderan futuristički izgled.